Osiedlowe aktualności Kwiecień 2023

Szanowni Państwo,

8 lutego br. roku  informowaliśmy Państwa, iż na przełomie marca i kwietnia pojawią się indywidualne rozliczenia. Dziś dostaliśmy informację od Administratora, że rozliczenia do końca tygodnia zostaną przesłane do Państwa skrzynek mailowych. Obejmują one okres od momentu przejęcia naszego osiedla w administrowanie przez Ankra MR tj. od 01.08.2020 do dnia 31.12.2022.

Konieczne jest powzięcie decyzji przez nas wszystkich o przeznaczeniu niewykorzystanych środków. Proponujemy zatem 2 rozwiązania:

 • zaliczenie obecnej indywidualnej nadwyżki na poczet przyszłych opłat lub
 • pozostawienie nadwyżki na Fundusz Remontowy części wspólnych.

Zaliczenie nadwyżki na poczet przyszłych opłat indywidualnych wiązać się będzie z nieuchronnością doliczenia (w przyszłości) kwot niezbędnych do opłacenia kosztów powstałych w przypadku nagłych potrzeb. Takimi potrzebami mogą okazać się:

 • awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • dewastacja przedmiotów znajdujących się na częściach wspólnych

( ławki, zabawki na placu zabaw) i tym podobne.

Jak się okazało po analizie istniejącej dokumentacji, mamy już od 2007 roku powołany do życia Fundusz Remontowy dla części wspólnych. 

Naszym zdaniem, wybiegając w przyszłość, rozsądniej dla całej naszej społeczności będzie bieżące zasilanie go niż każdorazowe wyciąganie od Państwa pieniędzy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Mamy rezerwę finansową i bardzo nas cieszy fakt, że nie jesteśmy na minusie, ponieważ ważne jest przywrócenie naszego osiedla do stanu sprawiającego zadowolenie wszystkim – zaniedbania ostatnich lat również znacząco wpływają na obniżenie wartości mieszkań.

Inne sprawy osiedlowe:

W ramach wielowątkowej akcji przywracania użyteczności różnych elementów naszej infrastruktury, kontynuowane są prace nad sprawnością monitoringu. Odnotowujemy postęp. Mieliśmy już okazję kilka razy przekonać się o jego przydatności. Okres jesienno zimowy nie sprzyjał przeprowadzaniu napraw i do zakończenia pracy modernizacyjnej potrzebny jest jeszcze czas i trochę sprzętu.

 •  Wymieniony został monitor podglądowy i rejestrator;
 • Zostaną dodane kolejne kamery, które zapewnią nam lepsze pokrycie terenu osiedla, w tym trawniki oraz miejsca gdzie ustawione są kontenery na odpady segregowane;
 • Dodane zostaną również kamery od strony ul. Staszica, które ustawione będą wzdłuż naszego muru.

 Niestety, nawet najlepiej skonfigurowany monitoring nie poradzi sobie z obiektami – pojazdami o dużych gabarytach, które całkowicie zasłaniają pole widzenia kamer. Ma to, niestety, miejsce w rejonie ósemek oraz w okolicy miejsc dla gości.

Aby zachować czyste pole widzenia dla kamer parkowanie pojazdów o nietypowych (nieosobowych) gabarytach jest traktowane jako uniemożliwianie prawidłowej obserwacji terenu wykonywanej przez pracownika ochrony i jest podstawą do wezwania Straży Miejskiej.

Nasze bezpieczeństwo – proponujemy  poddać pod dyskusję przywrócenie dwuosobowego składu ochrony. Oczywiście wiąże się z dodatkowym kosztem. Miesięczny dodatkowy koszt to około 45-50 PLN na lokal. Czy powinniśmy na tym oszczędzać ? Nasze obserwacje jednoznacznie wskazują nam kilka faktów:

 • Obecnie pracownik ochrony pracuje 24/48. Skuteczność i jakość takiej ochrony szczególnie w godzinach nocnych jest bardzo wątpliwa,
 • Pracownik ochrony, aby na terenie osiedla dokonać różnych czynności sprawdzających lub np. otworzyć bramę dla pojazdów ciężarowych, musi zejść ze swojego stanowiska pracy pozostawiając je bez dozoru,
 • Interwencja pojedynczego pracownika w przypadku poważnych wykroczeń obarczona jest dużo wyższym ryzykiem utraty zdrowia lub utraty mienia nie tylko części wspólnych.

Ze względu na różne sposoby i taktykę złodziejską dobrym pomysłem wydaje się zgłaszanie ochronie różnych wizyt, które mają mieć miejsce danego dnia w naszych domach.Często złodzieje wykorzystują brak czujności zarówno ochrony jaki i mieszkańców i używając oklejonych „na firmowo” samochodów wjeżdżają na tereny osiedlowe pod pozorem wykonywania jakichś zleceń. Warto być czujnym. To nic nie kosztuje. Zgłaszajmy nietypowe sytuacje Ochronie:

 • Jeśli ktoś spodziewa się jakiejś dostawy;
 • Przeprowadza remont;
 • Oddaje samochód do mechanika – wjazd lawety;
 • Itp.

I jeszcze…

Tematem jak najbardziej aktualnym jest rewitalizacja placu zabaw. Czekamy na oferty, które zbiera dla nas administrator. I prawdą jest, że czekamy już dosyć długo. Niezrozumiale długo.

20.04 odbyło się kolejne spotkanie Rady Nieruchomości w siedzibie Zarządcy, na którym poruszyliśmy także ten temat. Pojawiła się narazie jedna oferta która cenowo jest nie do zaakceptowania. Poprosiliśmy o zrewidowanie projektu aby wypracować kompromis pomiędzy jakością a ceną. 

Również na tym spotkaniu obecny był szef naszej firmy sprzątającej. Omówiliśmy wszystkie zgłoszone przez mieszkańców problemy oraz obustronny zakres obowiązków. Uwagi zostały przyjęte. Wszystkie niedociągnięcia, zostaną usunięte. 

Rewitalizacja placu zabaw

Naszym zamiarem jest kategoryczne pozbycie się piachu, który jest, krótko mówiąc, kocią kuwetą. Są, niestety, wśród nas właściciele nie pilnujący swoich kotów i wręcz udający, że nie ma żadnego problemu. Problem jest. Od lat. Są również przypadki wyprowadzania psów w godzinach późnowieczornych, bez należytego nadzoru.

Według obowiązujących przepisów wymiana piachu (ze względu na higienę!) wymagana jest raz na 6 miesięcy. Koszt wymiany piachu o tej powierzchni to około 6000 PLN netto. W naszej ocenie jest to wyrzucanie pieniędzy. Piach zamierzamy zastąpić tzw. powierzchnią bezpieczną, zrewitalizować trawnik, odświeżyć zabawki i wymienić ich zużyte elementy i … w końcu wymienić piaskownicę i doposażyć ją w plandekę. Powierzchnia „bezpieczna” to inwestycja trwała, estetyczna i łatwa w utrzymaniu. Prześlemy Państwu wszystkie informacje na ten temat gdy tylko oferta będzie kompletna.

I jeszcze…

24.04 rozpoczną się prace związane z porządkowaniem roślinności na częściach wspólnych. Została do tego celu wybrana firma, która zaoferowała nam najszerszy zakres usług.

I jeszcze…

Konserwator od środy 19.04 rozpoczął cykl napraw obejmujących:

 • Wymianę kasety domofonu na bramce, wydanie kodu oraz darmowych „pestek” po dwie sztuki na niezadłużony lokal (następne płatne około 10PLN) (właściciel zadłużonego lokalu koszt pestki pokrywa we własnym zakresie).
 • Podejmie próbę przywrócenia komunikacji domofonowej na drodze ochrona <- > mieszkanie, tu, niestety, nie jesteśmy optymistami ze względu na liczbę lokali do sprawdzenia, wiek i zawiłość systemu.
 • Przywrócenie komunikacji głosowej kierowca <-> ochrona na szlabanach;
 • Odsunięcie przyłączy elektrycznych fontann od krawędzi zbiorników;
 • Wymiana dysz fontann;
 • Trwają kalkulacje wykonaniem prac mających na celu wykończenie brzegów zbiorników, aby te nabrały estetycznego i miłego dla oka wyglądu (temat otwarty);
 • Wyrównanie chodnika przy wejściu na plac zabaw, który jest wybrzuszony przez rozrost korzeni;
 • Sukcesywna wymiana wszystkich lamp oświetleniowych na filarach wejściowych do każdego 4-ropaka, lampy i ich klosze są już tak stare, że otwarcie ich celem wymiany żarówki kończy się skruszeniem tworzywa z którego są wykonane;
 • Odmalowanie ogrodzenia;
 • Zainstalowanie tabliczek informacyjnych:

        ★ Sprzątaj po swoim zwierzęciu,

        ★ Zakaz parkowania

        ★ Teren objęty monitoringiem

        ★ Zakaz gry w piłkę

Po 25.04 zostanie zorganizowane kolejne spotkanie w siedzibie Zarządcy. Tym razem z przedstawicielem TS Patrol. Celem tego spotkania będzie omówienie obecnego regulaminu ochrony sprawowanej na naszym terenie przez TS Patrol oraz omówienie wpływu tzw. czynnika ludzkiego na jakość świadczonych usług. Nasz administrator nie ma pełnej wiedzy na temat sprawności działania naszego monitoringu, który obecnie poddany jest szerokiej modernizacji. Ostatnia sytuacja z włamania pokazała nam, że nie ma skutecznych, wypracowanych metod współpracy i współdziałania pomiędzy naszym Zarządcą, którego przedstawicielem jest Administrator, firmą TS Patrol, Radą Nieruchomości oraz Policją. Ze względu na brak przejrzystej procedury postępowania w takich sytuacjach jak włamanie słusznym jest zadane pytanie od nas Współwłaścicieli, którzy są płatnikami za wykonywane usługi o skuteczność i przydatność ochrony w obecnej formie. Brak koordynacji potęguje poczucie pozostawienia spraw samych sobie. Zmierzamy do tego aby wszyscy Współwłaściciele, mieszkańcy, którzy opłacają usługi będą mogli mieć pewność, że zwracając się o pomoc wg sciśle określonych jednolitych zasad ją uzyskają.

W naszych gablotach informacyjnych niebawem zostaną wywieszone aktualne regulaminy dotyczące różnych podmiotów. 

Wszystko po to aby żyło nam się lepiej.      

Data aktualizacji wpisu:
Czas czytania:
6 min