Sprawy bieżące na dzień 8. luty 2023 / rozliczenie za 2021 oraz 2020

Szanowni Mieszkańcy,

dnia 06.02.br w siedzibie naszego Zarządcy odbyło się spotkanie przedstawicieli RN z prawnikiem, na którym obszernie został poruszony temat dłużników.

  1. Niniejszym informujemy Państwa, że stanowczo zleciliśmy sprawdzenie stanu wydanych w poprzednich latach nakazów egzekucyjnych oraz przeprowadzenie właściwych czynności, celem których jest przerwanie biegu przedawnienia i dążenie do wyegzekwowania zaległych kwot na drodze postępowania sądowego od współwłaścicieli uporczywie nie opłacających swoich zobowiązań.
  2. Drugim ważnym tematem który wymaga ingerencji prawnika jest uzyskanie na drodze postępowania prokuratorskiego lub sądowego szczegółowego wyciągu z kont bankowych p. Łasińskiego, celem obliczenia bilansu finansowego z jaką Ankra przejęła nasze osiedle w zarządzanie. P. Łasiński nie przedstawił żadnego szczegółowego rozliczenia przekazując osiedle nowemu Zarządcy.
  3. Trzeci ważny temat, który został podjęty, dotyczy rozpoznania możliwości uzyskania osobowości prawnej dla Rady Osiedla (regon, nip, konto).
  4. Czwarty temat to sporządzenie szczegółowego rozliczenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego za okresy rozliczeniowe przypadające na okres administrowania naszym osiedlem przez Ankrę. Pod koniec marca do Państwa skrzynek trafią indywidualne rozliczenia za każdy rok począwszy od 01.08.2020, kiedy to Ankra objęła nasze osiedle w zarządzanie. Obecnie dysponujemy zbiorczym rozliczeniem za okres 01.08.2020 – 31.12.2022 oraz 01.01.2021 – 31.12.2021. (zał)

Rozliczenie zostanie przedstawione w sposób, żeby każdy ze współwłaścicieli miał przejrzysty wgląd w poniesione koszty oraz w środki pozostałe, niewykorzystane z różnych przyczyn. A jedną z nich niestety był brak właściwej determinacji do działania poprzedniej rady i brak dbałości o klarowne doinformowanie mieszkańców naszego osiedla.

Skrupulatnie podchodzimy do porządkowania wszystkich zależnych od siebie spraw po to aby nie było żadnych nieporozumień szczególnie dotyczących zasadności powoływanych uchwał.

Dyskusyjną kwestią jest dalsze przeznaczenie niewykorzystanych środków. Proponujemy zatem 2 rozwiązania:

  • Zaliczenie obecnej indywidualnej nadwyżki w poczet przyszłych opłat lub
  • Przekazanie nadwyżki na Fundusz Remontowy części wspólnych.

Jednak… aby zasilanie wspomnianego funduszu mogło dojść do skutku, musi on powstać, co szczegółowo zostało omówione w piątym punkcie naszego spotkania.

  1. Temat ten obejmował konieczność powołania do życia Funduszu Remontowego dla części wspólnych, o którym się słyszało, ale którego nigdy nie było. Z tego powodu nigdy nie mogło być mowy o przekazywaniu jakichkolwiek pieniędzy na podmiot, który nie istnieje.

Zaproponujemy Państwu w niedługim czasie stosowny projekt uchwały i we wspólnym dobrze pojętym interesie uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag i pomysłów w terminie 2 tygodni od pojawienia się projektu uchwały. Po poprawkach i upływie tego terminu uchwała zostanie poddana pod głosowanie. Do wejścia uchwały w życie jest potrzebne 51% głosów „za”.

O kolejnych działaniach i planach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z sąsiedzkimi pozdrowieniami,

Rada

Pliki:

Data aktualizacji wpisu:
Czas czytania:
2 min